Lösningar för inbyggda system


Tjänster

Utveckling
 • Realtidsprogrammering med fokus på exekvering och minnesförbrukning
 • Mjukvaru-arkitektur och modellbaserad utveckling
 • Semi-formell utveckling för Safety
 • Kommunikation. Ethernet-drivare, socket-programmering och olika fältbussar
 • Säker kommunikation med IPsec/IKE eller TLS/SSL
 • Programmering i C/C++/C#/assembly
 • Utvecklingsmiljöer: Microsoft Visual Studio, Eclipse, Windriver Workbench och Tornado, Lauterbach Trace32
 • Särskild kunskap om PowerPC och x86

Felsökning
Embed har lång erfarenhet av logisk felsökning. Att hitta svåra buggar är ett teamarbete och vi arbetar alltid tillsammans med kunden. Utöver skicklighet behövs det tur. Mer erfarenhet ger mer tur. På Embed finns ett stort intresse för hur programkod exekveras. Olika sätt att mäta ger nya erfarenheter och nya insikter. Särskilt intressant brukar det vara att mäta i hela systemet och därigenom upptäcka i vilken ordning saker sker. Det är inte alltid som man tror, bara för att det fungerar behöver det inte vara rätt!

Projektledning
Det viktigaste med en utvecklingsprocess är att använda en modell alla är överrens om! Embed har erfarenhet av projektledning och coachning. Erfarenhet av följande utvecklingsprocesser:
 • Agile: SCRUM, eXtreeme Programming.
 • Safety/SIL-utveckling.
 • Vattenfall
Agile behöver inte alls vara så lättrörligt som somliga tror. Det är ett utmärkt sätt att få engagemang och leverera resultat från en utvecklingsgrupp och ett enkelt/jordnära sätt att hantera projekt.

Nya utmaningar!
Har du en ny idé eller ett behov som berör inbyggda system? En produkt som behöver "hjärna". Välkommen att diskutera! Sekretess och moral är höga värden för Embed.